Οι Υπηρεσίες μας


✦ Μεταφορές, μετακομίσεις παντός τύπου
✦ Διανομές παντός τύπου
✦ Αποθηκεύσεις
✦ Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων
✦ Ανυψώσεις
✦ Μερική ή ολική συσκευασία οικοσκευής
✦ Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση επίπλων και συνθέσεων
✦ Αποσύνδεση και επανασύνδεση παντός τύπου ηλεκτρικών ειδών, φωτιστικών κ.τ.λ.
✦ Μεταφορές ειδικών κατηγοριών: μουσικών οργάνων, έργων τέχνης, χρηματοκιβωτίων